Category Archives: Pedagogisk dokumentasjon

Vi ønsker nå å være i bevegelse sammen med barna; vi vil se det enkelte barnet og dets egenart med de ønsker og behov som nettopp dette barnet har, i den sosiale konteksten som vi i barnehagen befinner oss i.