• Barn med mye fantasi og gjenfortellende ferdigheter


  Man vil ha ivrige lyttere som forstår og vil at man skal fortelle mere. Men er det bare lytteren sitt ansvar å sitte stille og lytte på det du vil formidle? Nei, absolutt ikke. Innholdet i det du skal formidle må være tilrettelagt for lytteren. Du har ansvar for å fenge barnet så det blir interessert og vil ha mer. Er du lytterverdig eller vil mottageren stenge deg ute?

  Vi har noen fantastiske små barn som elsker å bli dramatisert for. De liker å bli fortalt fortellinger og eventyr. De er ivrige etter hva som skal komme og ser med store øyne på oss når vi endrer stemmen eller tempoet i det vi vil formidle. Det er morsomt og lærerikt når barna som mottagere av det du formidler gir så mange uttrykk for det som blir gjort og fortalt
  . Man tar det til seg og lærer noe nytt hver gang.

  Små barn som går helt inn i rollen som troll og bukker etter en dramatisering om eventyret Bukkene Bruse. De etterligner det de akkurat har opplevd og setter ord og bevegelser til det. Fantastisk. Tenk så mye de har fått med seg. Og hvilken empati, redsel eller kanskje mer skepsis og nysgjerrighet de har for rollen trollet i eventyret. De går inn i rollen og gjennom leken lærer de eventyret, de lærer å vente på tur, de lærer begrepene liten, mellom og stor, de lærer preposisjoner som over og under osv. Dette er et av mange eventyr og fortellinger som drar inn mange ulike fagområder på en gang

  always How does cialis work? Additionally, such factors as (1) ease of administration, (2).

  . Det er gøy å lære gjennom lek.

  Bukkene Bruse 13.11 2014 (2)Bukkene Bruse 13.11 2014 (1)

   

  Jeg opplevde sammen med en kollega at noen barn lekte og dramatiserte fortellingen om «Den barmhjertige samaritanen». Vi voksne hadde hatt en dramatisering om denne fortellingen tidligere samme dag. Barna hadde fordelt roller og viste masse omsorg for barnet som spilte skadet. Vi voksne valgte akkurat denne gangen å kikke litt i smug da vi ikke ville ødelegge den fine leken de hadde. Utrolig hvilke detaljer de får med seg av noen minutters dramatisering. Dette eventyret har også mange sider ved seg, blandt annet redsel, medfølelse, omsorg og vennskap og å stå opp for hverandre og hjelpe til når noen trenger hjelp.

   

   

   

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *