Storfolk

Blå avdeling: Anne-Grethe, pedagogisk leder. Anne-Hege, barnehagelærer og dramapedagog. Hanne, fagarbeider. Solbjørg, fagarbeider. Hilde fagarbeider. Kirsten fagarbeider.

Lilla avdeling: marthe, pedagogisk leder. Laila, barnehagelærer. Camilla, barnehagelærer og ekstraressurs.  Lill, fagarbeider

Rosa avdeling: Trude pedagogisk leder.  Nina, helsefagarbeider. Hilde, fagarbeider

Faste vikarer i engasjement dette barnehageåret: Sigrid, Veronica og Sander

Spesialpedagog: Wenche

Styrer: Lena-Britt