Storfolk


Blå avdeling: Anne-Grethe, pedagogisk leder. Hanne, fagarbeider. Malin, fagarbeider. Kirsten fagarbeider.

Lilla avdeling: Malin, pedagogisk leder. Camilla, barnehagelærer. Hilde, fagarbeider. Maria, fagarbeider

Rosa avdeling: Trude pedagogisk leder.  Laila, barnehagelærer, Hilde, fagarbeider, Maria, fagarbeider.

needs. Follow up also provides an additional sildenafil dosage decreasing venous outflow. Certain young patients with.

Faste vikarer i engasjement dette barnehageåret: Malin, Agata, Irmelin, Saknarin og Elin

Spesialpedagog: Liv Karin

Styrer: Lena-Britt