Plandager

Plandagene for barnehageåret 2018-2019 er:

2018

16 og 17. august- 12. november

2019

2. januar – 26. mars – 31. mai