Direkte til bloggen

I VÅR BARNEHAGE ER DET HELT UMULIG Å VÆRE STILLE. MEN BARE FORDI DET ER SÅ SPENNENDE HER AT MAN BARE MÅ FORTELLE OG SPØRRE! I ÅR GLEDER VI OSS TIL Å GÅ I TIVOLIFASONG!

Slide 1

Vennskap

Vennskap er når hun spør de voksne om du har dag i dag, og smiler lettet når vi sier ja. - - - Vennskap er når det bare er lille Per som får lille Lukas til å slutte å tenke på savnet etter mamma om morgenen. - - - Venner ler, venner krangler, venner leker hemmelig, venner sitter ved siden av, nære.

Lek

Lek er barnas primære arena for å uttrykke seg, og å få leke er grunnleggende for hvordan vi utvikler oss som mennesker. Lek er mer en tilstand enn en aktivitet. Slik vi ser det er en av våre viktigste oppgaver i barnehagen å skape gode lekemiljøer og gi inspill til barnas lek. Vi bruker derfor ofte oss selv som kilde til inspirasjon :-)

Språkmiljø

Vi definerer språkmiljø som at rommene, tingene, tiden og menneskene skal skape et behov for å ville si noe, spørre om noe, leke noe. Hva henger på veggene? Hva finnes det av materialer til lek og til formingsaktiviteter? Hva er personalet opptatt av sammen med barna? Og så tid da, tiden er fra 6.45-17.00. Vi har tid

Likeverd

Alle mennesker er like verdifulle og har samme menneskeverd. Menneskeverdet er det samme uansett biologiske, sosiale og kulturelle forhold som for eksempel kjønn, etnisitet og funksjonsevne.

Fortellinger

Å våge er å miste fotfeste en liten stund, å ikke våge er å miste seg selv. Søren Kierkegaard