• Barn og verdiformidling -om gode handlinger, empati og nestekjærlighet


  Målet for arbeid med empati og toleranse i barnehagen er bla å lære barn å gjøre gode handlinger mot hverandre. Altså vise empati og nestekjærlighet i praksis
  . Over tid skal de gode handlingene utvikles og modnes til å ha sitt utspring i barnas egne følelser
  . Barnas viten om hva som er rett og galt i møte med sine medmennesker, skal springe ut fra deres empati og gryende menneskeforståelse.

  Tidligere barneombud Reidar Hjermann har uttalt følgende:
  «Empati er et svært fremtredende trekk hos barn og unge

  • Post successful(most of the time) and complete ED (all the time) (5) . The How long does cialis last?.

  . Men i oppveksten skjer en empatisk avlæring. Hver gang vi voksne sitter ved middagsbordet og sier noe nedsettende om andre grupperinger, bidrar vi selv til å avlære våre barn deres naturlige empati.»

  Den sterkeste påvirkning har barnas nærmeste omsorgsgivere, som først og fremst er foreldre og barnehageansatte. Gjennom å være empatisk, forståelsesfull og tolerant mot andre og mot barna selv, fungerer vi som rollemodeller.

  Å samtale med barn om hva som er rett og galt er også viktig. Det hjelper barn å sette ord på, og utvikle begreper for det de ser, opplever og føler. Det hjelper dem til å reflektere over temaer, og få erfare at mennesker kan oppleve på forskjellige måter. Følelser som er knyttet til omsorg og forståelse, knyttes til ord. Gjennom dette lærer vi oss selv og andre å kjenne.

  For å kunne formidle til, og engasjere barns følelser, er et av våre viktigste arbeidsverktøy drama
  . Vi skal denne uka skape en formidling som berører barn følelsesmessig, og til det trenger vi ytterligere kunnskap om bruk av estetiske virkemidler. Målet er at barn skal utvikle følelsesintelligens.

  Den barmh

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *