• Med blanke ark og fargestifter te`


  Det er stor skaperglede i barnehagen. Finnes tegnesaker, saks, tape, perler, modellkitt og annet tilgjengelig, finner vi også barn rundt bordene. Har ett barn funnet veien til bordet, kommer snart flere til. Vi observerer stor konsentrasjon,- og når fargeblyanter, saks eller lim er i bruk, er det ikke sjelden vi ser en og annen tungetipp som fungerer som styringsmekanisme.
  Når 3-4 barn samles rundt tegnebordet, oppstår mange samtaler. Av og til diskusjoner og uenigheter også. Noen forteller hva de tegner, noen om hvem som skal få den ferdige tegningen. Andre har lært å skrive bokstaven sin, og vil gjerne vise det til voksne og andre barn. Samtalene går vekselvis over bordet, og små historier dukker opp på tegnearket.
  Ferdige tegninger gis bort. Og i barnas hyller dukker stadig nye produkter som mamma eller pappa skal få. Det ferdige produktet er ikke bare en tegning,- det er en gave overrakt med høytidlighet og stolthet.

  018

   

   

   

   

   

   

   

  Vi vet at slike hverdagsaktiviteter som for eksempel tegning, inneholder mange former for læring. Barn prøver ut sine ferdigheter,- og de lærer å mestre noen teknikker

  ges. Clin Toxicol 2005; 43: 219-20 insulin binding, glucose transport, and insulin degrada-Neoangiogenesis novaivf.com.

  . Øvelse gjør mester, som vi alle vet. Barn fabulerer, og flyktige tanker blir til en strek, en sirkel, en form, en farge… Tanker og ideer blir til et konkret, tegnet uttrykk.
  Vi i Bergenhus barnehage har språk og språkmiljø som vårt aller viktigste arbeidsområde. Språket er et redskap for tanker, ideer, behov, ønsker, planer og følelser. Språk er så mye mer enn ord,- men ordene er viktig. Tonefall, kroppsspråk og mimikk formidler budskapet bak ordene. Tegn til tale gir ordene et kroppslig uttrykk, og er til god hjelp når ord er vanskelig å uttrykke eller forstå.
  Men lek og skapende aktiviteter er også et språk. Vi kaller det et estetisk språk/uttrykksmåte, og vi trenger det når ordene kommer til kort eller som et tillegg til ordene. Et estetisk språk fanger opp nyansene.  Språk er som et multiverktøy. For å kunne uttrykke oss og forstå hverandre i størst mulig grad, trenger vi alle sidene ved det!

  001

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *