• Vi er stolte!

  Vi er stolte!

  Bergenhus barnehage er med i en satsning for kvalitetsheving av barnehagene i indre Østfold. De ti «Indre-kommunene» kaller seg for Innertier’n. Og i samarbeid med høgskolen i Vestfold har de arrangert tre etter -og videreutdanningsprogram. Et har vært for pedagogiske ledere, et for styrere og nå for alle de representative yrkesgruppene i barnehagen; styrere, førskolelærere, fagarbeidere og assistenter. Bergenhus barnehage har deltatt på alle tre.

   

  Barnehagen bestemte seg tidlig for at dette ville vi være med på. Vi sendte inn en søknad hvor vi begrunnet hvorfor vi ville delta.  Hele grunnlaget for etterutdanningen skulle ligge i søknaden. Vi måtte analysere arbeidet vårt med lupe og bare en avdeling fra hver barnehage som søkte fikk være med
  . Hos oss gjorde vi enda en vri
  . Vi bestemte at de personene som ville delta fra vår barnehagen skulle legge inn en individuell søknad til styrer
  . Det ble en god prosess, hvor de som ønsket etterutdanning måtte tenke nøye gjennom arbeidet sitt og hvorfor de ville etterutdannes. Motivasjonen måtte komme fra deltakerne selv, det er da det skjer utvikling.

   

  Etterutdanningen skulle ta utgangspunkt i lek. Leken har lenge vært sett på som et middel for å nå læringsmål. Derfor blir den gjerne brukt instrumentelt av pedagogene. Med et annet blikk på lek, nemlig lek som egenverdi, altså som noe som har betydning for et godt liv her og nå, gikk vi i gang og så på leken hos våre barn, og hvordan de voksne arbeidet med lek. Det er viktig å ha tanken om at barn er like viktig i dag som i morgen. Altså barndom er en livsfase med egen verdi og ikke bare et skritt på veien til å bli en fullkommen voksen. Det ble mange hva – hvorfor og hvordan – spørsmål
  . Vi gjorde en rekke funn som vi tenkte hadde et forbedringspotensiale, samtidig som vi så at personalet hadde store talenter på ulike områder. Utdanningen har bestått av forelesninger og veiledninger fra Høgskolen i Vestfold. Parallelt har personalet «forsket på egen praksis» og lest en god del teori.

   

  Den 23

  injection of alprostadil. The efficacy may be increased by viagra online sexual problems..

  . Mars skal personalet på denne avdelingen legge fram arbeidet sitt på en stor erfaringskonferanse hvor over 400 påmeldte barnehagefolk skal komme å høre Trude Kristiansen, Hilde Skogli og Kirsten Lødengen fortelle om arbeidet vårt. Hvilke funn vi har gjort og hvordan vi har jobbet videre med dem. Vi gleder oss til dette, selv om nervene også kjennes ganske godt.

  I vårt arbeid har vi hatt følgende spørsmål på agendaen: Hvordan kan voksnes arbeid med teater for barn, gi barna inspirasjon til egen lek? Dette har betydd at vi har jobbet mye med å være lekende kreative voksne. Og vi vil si at Å BY PÅ SEG SELV ikke er en ukjent sak hos oss.

   

   

   

  Ønsker dere alle en deilig helg!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *