• Kvalitetsutvikling i barnehagen

  lese

  Alle barnehagene i Rakkestad er med i et etterudanningsprogram som vi kaller KIB. Her har vi  fått teoretisk påfyll og veiledning når det gjelder dokumentasjon av de endringsprosessene som foregår i det daglige arbeidet i barnehagen.  Vi startet opp på et felles personalmøte i høst, og på plandagen i november møttes vi til en hel dags samling. Fra da til nå har det skjedd masse i Bergenhus i forhold til dette. Vi bruker personalmøter og avdelingsmøter til å diskutere arbeidsmetoder, planlegge og reflektere rundt læringsprosesser både hos voksne og barn.

  Om vi skal si noe kort om hva det går ut på er det følgende. Om man ønsker en endring, å gå et skritt videre, eller på en eller annen måte bygge opp noe nytt,  må man i bunn og grunn gå i seg selv å spørre; hvordan kan jeg gjøre ting annerledes for å oppnå det målet jeg har satt?  Vi kjenner vel alle igjen at vi gjentar og gjentar, enten det er til den man deler livet med, ungene sine eller annen familie og venner, og vi kan nærmest ikke fatte at ikke disse menneskene endrer seg enda du har nevnt det flere ganger!! :P

  Poenget må jo bli at man selv må gjøre noen endringer enten ved seg selv, sin strategi eller sette nye mål. Når man går løs på «problemet» med vinklingen «det er meg det kommer an på» vil man finne at ved at man endrer handlingsmønstre vil man få nye reaksjoner i den andre enden. Dette sammen med helt konkret målarbeid og grundig dokumentering på vår egen læringsprosess…….. ja det er her vi jobber om dagen.

  Dette er nok ting dere ikke merker så mye til, men vit at det jobbes iherdig med utvikling av det pedagogiske arbeidet rundt barna deres.  :)

  I dag har vi hatt siste kursdag i dette opplegget. Selv om vår fantastiske kursholder Vibeke hadde sin siste forelesning i dag stopper ikke vi. Vi skal jobbe videre og bruke det vi nå har lært i nye settinger.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *